Nếu có thắc mắc gì đừng ngại hỏi các thượng thần FTUNEWS ở đây nhé tinh linh nhỏ!

TIMELINE

CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG FTUNEWS

FTUNEWS là CLB Truyền thông đa phương tiện duy nhất tại Trường Đại học Ngoại thương CS2 tại TP.HCM. FTUNEWS luôn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh cập nhật tin tức nhanh nhất, kết nối và lan toả nhiều giá trị tích cực đến sinh viên thông qua ba miền chính là Fanpage, Website và Youtube.

Hơn 16 năm hoạt động, FTUNEWS đảm nhiệm vai trò truyền thông trong các dự án lớn như FTU’s DAY, FTUCharm, FTUShine, Career Fair, ấn phẩm truyền thông,... và được đồng hành với các doanh nghiệp lớn như Unilever, Coca Cola, Deloitte,...

FTUNEWS 17th Recruitment

CLB Truyền thông FTUNEWS

Fanpage FTUNEWS

Channel FTUNEWS

Website FTUNEWS